Rhwydwaith a Viralstyle GWEITHREDOL: Rheoli Cyfranogwyr a Marchnata

cwmwl gweithgaredd

Rhwydwaith GWEITHREDOL yn prosesu bron i 100 miliwn o gofrestriadau bob blwyddyn a mwy na $ 3B mewn taliadau ar gyfer dros 47,000 o drefnwyr a 200,000 o weithgareddau a digwyddiadau.

ACTIVE Network® yw'r brif farchnad fyd-eang ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau, gan gysylltu cyfranogwyr a threfnwyr gweithgareddau, wrth gynnig gwybodaeth fusnes ddigyffelyb trwy ein platfform datrysiadau a mewnwelediadau data sy'n arwain y diwydiant sy'n helpu trefnwyr i yrru mwy o gyfranogiad a refeniw.

Mae eu llu o atebion yn cynnwys sawl platfform a gwasanaeth:

 • Gweithiau GWEITHREDOL - platfform cwmwl graddadwy. Mae ACTIVE Works diogel, sefydlog a hyblyg yn darparu gwasanaethau a seilwaith i gefnogi sefydliadau o unrhyw faint.
 • Cwmwl Gweithgaredd - yn rhoi mewnwelediad i'w data cudd-wybodaeth digwyddiadau. Datrysiad wedi'i frandio'n benodol sy'n eich galluogi i ddarparu cyfathrebu gweithredadwy i'ch cwsmeriaid wrth olrhain eu hymgysylltiadau, gan alluogi dealltwriaeth ddyfnach o ble, pryd a sut maen nhw eisiau clywed gennych chi.
 • Ymgysylltu GWEITHREDOL - Datrysiad wedi'i frandio'n benodol sy'n eich galluogi i ddarparu cyfathrebu gweithredadwy i'ch cwsmeriaid wrth olrhain eu hymgysylltiadau, gan alluogi dealltwriaeth ddyfnach o ble, pryd a sut y maent am glywed gennych.
 • rhwydwaith gweithredol symudolApps Symudol - Cyfres o atebion gweithgaredd symudol wedi'u cynllunio i ennyn diddordeb defnyddwyr terfynol sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau.
 • Systemau Amseru Hiliol - Datrysiadau amseru RFID ar gyfer rasys o bob maint (TUHF)

Datrysiadau Rhwydwaith GWEITHREDOL Yn Cynnwys

 • Meddalwedd Rheoli Hil - atebion cofrestru a marchnata hil ar-lein i helpu i gael mwy o gyfranogwyr, rheoli digwyddiadau yn hawdd, ac adeiladu brand cryf.
 • Meddalwedd Rheoli Hamdden - Mae ACTIVE Net yn helpu adrannau parcio a hamdden, YMCAs, canolfannau adfer campws a hybiau eraill o weithgaredd cymunedol i gynyddu cyfranogiad trwy reoli cofrestriadau, archebion, amserlenni, cyfleusterau, gwirio i mewn ar y safle, aelodaeth a mwy.
 • Meddalwedd Rheoli Awyr Agored - Mae ACTIVE Works yn cyflawni cydymffurfiaeth ac amddiffyniad ar gyfer meysydd gwersylla, marinas, safleoedd hanesyddol, cyfleusterau defnydd dydd a thrwyddedau tymhorol fel hela, pysgota a chychod.
 • Meddalwedd Rheoli Gwersylloedd - Mae Rheolwr Gwersylloedd yn cadw gwersylloedd i redeg yn esmwyth, gan gynnwys clinigau chwaraeon, dosbarthiadau celf, rhaglenni addysgol, a phob math o wersylloedd, ddydd neu dros nos. Adeiladu ffurflenni cofrestru ar-lein yn gyflym, ychwanegu prosesu taliadau diogel, auto-filio teulu a monitro gydag offer adrodd dangosfwrdd.
 • Meddalwedd Rheoli Chwaraeon - Rhedeg cynghreiriau o un system ar-lein - gan gynnwys cynghreiriau, cymdeithasau, clybiau a chyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon ieuenctid ac oedolion. Mae meddalwedd chwaraeon ACTIVE yn awtomeiddio ac yn rheoli cofrestru chwaraewyr, taliadau, rhestrau gwaith, recriwtio gwirfoddolwyr, amserlennu gemau, adrodd, a chyfathrebiadau e-bost.
 • cyrchfan weithredolMeddalwedd Rheoli Cyrchfannau ac Atyniadau - Technoleg integredig ar-lein ac ar leoliad ar gyfer mynyddoedd sgïo a chyrchfannau gwyliau, amgueddfeydd, acwaria a pharciau difyrion. Rhedeg gweithrediadau yn well gyda phwynt gwerthu, rheoli cynnyrch, aelodaeth, ac offer bwyd a diod.
 • Rheolwr Gwersyll a Dosbarth ar gyfer addysgwyr a gweinyddwyr sydd angen cofrestru a thalu dosbarth ar-lein, cyfathrebu a riportio data, a chymorth rheoli dosbarth. Defnyddiwch ddatrysiad talu a rheoli ar-lein ACTIVE ar gyfer ysgolion.

Integreiddiad Nwyddau Viralstyle

Mae ACTIVE Network wedi integreiddio ei broses gofrestru ar-lein gyda Arddull firaol, i helpu digwyddiadau i yrru refeniw nwyddau. Mae ACTIVE yn olrhain gweithgaredd gwerthu nwyddau ac yn darparu mewnwelediadau data i helpu trefnwyr i bennu eu refeniw cynyddol o ganlyniad i'r gwerthiannau nwyddau, a fydd yn helpu trefnwyr i wneud penderfyniadau ar gyfer eu digwyddiadau yn y dyfodol.

Gall trefnwyr digwyddiadau sy'n defnyddio'r nodwedd nwyddau ddewis o fwy nag 20 opsiwn dillad ac ategolion. Mae'r integreiddiad yn caniatáu i gwsmeriaid uwchlwytho dyluniad, logo, testun a dewis lliw wedi'i addasu i alluogi cyfranogwyr i brynu eitem wedi'i phersonoli.

Fel rhan o ymrwymiad ACTIVE i ddarparu datrysiadau rheoli cylch bywyd digwyddiadau cynhwysfawr, rydym wedi cyflwyno'r nodwedd marsiandïaeth hon fel y gall trefnwyr ganolbwyntio mwy o amser gan roi profiad digwyddiad uwch i'w cyfranogwyr a llai o amser ar logisteg nwyddau a chyflawni rhestr eiddo. Sam Renouf, rheolwr cyffredinol chwaraeon yn ACTIVE Network

Datgeliad: Mae Rheoli Cyfranogwyr, ACTIVE Works yn nod masnach cofrestredig ACTIVE Network.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.