ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

ActionIQ - CDP

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, a Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer.

Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer daro'r farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal a cofnod sengl o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o amgylch cwsmer. Mae llwyfannau data cwsmeriaid fel GweithreduIQ galluogi busnesau i gael mewnwelediad ac ymateb i sawl her sy'n wynebu cwsmeriaid.

Cwsmer ActionIQ 360, Cudd-wybodaeth, Profiadau

  • Cwsmer 360 - Uno'ch data ac adeiladu un olwg gynhwysfawr ar gyfer eich holl gwsmeriaid
  • Cudd-wybodaeth Cwsmer - Archwiliwch eich data a chael mewnwelediadau newydd o un ffynhonnell o wirionedd deallusrwydd cwsmeriaid
  • Profiadau Cwsmer - Trefnu teithiau dilys i gwsmeriaid a phrofiadau amser real ar draws eich holl sianeli

Mae CDP yn grymuso defnyddwyr annhechnegol trwy ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio ar gyfer dadansoddi cwsmeriaid, segmentu cynulleidfaoedd, a rhagfynegi'r gweithredoedd gorau nesaf gan drosoli 100% o'u data. Gyda'r data hwnnw, mae'n bosibl personoli profiadau ac awtomeiddio teithiau soffistigedig 1: 1 ar draws yr holl sianeli marchnata, CX a masnach.

Mae personoli yn amhosibl os nad oes gan farchnatwyr fodd i ddeall anghenion cwsmeriaid yn barhaus. Mae sefydlu platfform data cwsmeriaid canolog (CDP) i uno data taledig ac eiddo o bob rhan o sianeli yn hanfodol i'r ymdrechion hyn.

McKinsey

Mae ActionIQ yng nghanol chwyldro sy'n cael ei yrru gan ddata sy'n newid y ffordd y mae brandiau'n meddwl am brofiad cwsmeriaid, trawsnewid digidol a gwerth data cwsmeriaid fel ased corfforaethol craidd.

Maent yn canolbwyntio ar ddatrys heriau data menter fel bod timau'n cael eu grymuso i greu profiadau dilys i gwsmeriaid ar draws pob pwynt cyffwrdd brand.

Mae ActionIQ yn helpu cwmnïau G2000 trwy gysylltu eu data cwsmeriaid parti cyntaf, darparu rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio i ddefnyddwyr busnes gael mynediad at fewnwelediadau cwsmeriaid, a galluogi cerddorfa profiad cwsmeriaid ar draws sianeli.

Canllaw Prynwyr CDP

Mae tirwedd y Llwyfan Data Cwsmer wedi ffrwydro gyda dros 100+ o werthwyr yn honni eu bod yn CDPau yn ystod y 12 mis diwethaf. Mewn gwirionedd, ychydig iawn o CDPau sydd wedi'u hadeiladu'n bwrpasol i Uno, Dadansoddi, ac Ysgogi data cwsmeriaid mewn ffordd fodern ac ystwyth. 

Y cam cyntaf tuag at ddod o hyd i'r ateb cywir yn y farchnad platfform data cwsmeriaid sy'n tyfu'n gyflym yw deall beth yw ac mae Platfform Data Cwsmer mewn gwirionedd. Mae ActionIQ wedi ysgrifennu a Canllaw Marchnad CDP i arbed misoedd o ymchwil rhwystredig i chi'ch hun a chyrraedd y gwir ar dirwedd ddryslyd y CDP.

Dadlwythwch Ganllaw Marchnad CDP

Cydymffurfiaeth ac Ardystiadau ActionIQ

Mae offer gweinyddol ActionIQ wedi'u cynllunio i gefnogi polisïau rheoli data, defnyddwyr a diogelwch eich sefydliad. Mae ActionIQ wedi'i adeiladu o'r gwaelod i fyny gyda diogelwch a phreifatrwydd mewn golwg, gyda'r cydymffurfiad a'r ardystiadau canlynol.

  • GDPR - Rheoliad yng nghyfraith yr UE ar ddiogelu data a phreifatrwydd yn yr Undeb Ewropeaidd ac Ardal Economaidd Ewrop yw Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679. Mae hefyd yn mynd i'r afael â throsglwyddo data personol y tu allan i ardaloedd yr UE a'r AEE.
  • CCPA - Mae Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California yn statud y wladwriaeth sydd â'r nod o wella hawliau preifatrwydd a diogelu defnyddwyr i drigolion California, Unol Daleithiau. 
  • SOC 2 - safon cydymffurfio a sefydlwyd gan y Sefydliad Cyfrifwyr Cyhoeddus Ardystiedig America (AICPA). Mae'r safon yn cynnwys pethau fel diogelwch, uniondeb prosesu, argaeledd, cyfrinachedd a phreifatrwydd. Gwneir archwiliadau SOC 2 gan gwmni seiberddiogelwch a chydymffurfiaeth trydydd parti allanol, yn annibynnol ar y darparwr technoleg a'r AICPA.
  • Fframwaith Tarian Preifatrwydd - mecanwaith cydnabyddedig ar gyfer cydymffurfio â gofynion diogelu data'r UE wrth drosglwyddo data personol o Ardal Economaidd Ewrop (AEE) i'r Unol Daleithiau.

Peiriant Dadansoddeg Amser Real ActionIQ InfiniteCompute

Mae InfiniteCompute gan ActionIQ yn rhoi'r pŵer i chi gysylltu ac uno'ch holl ddata cwsmeriaid waeth beth yw'r ffynhonnell neu'r maint. Gydag integreiddiadau y tu allan i'r bocs, mae InfiniteCompute yn cysylltu'n uniongyrchol â warysau data, llynnoedd data, a'r holl dechnolegau marchnata poblogaidd, trwy drosglwyddo ffeiliau swp ac APIs ffrydio amser real. Data anstrwythuredig, ffrydio data, data mawr, data wedi'i ddatgysylltu - ni waeth beth, mae ActionIQ InfiniteCompute yn dod â'r cyfan at ei gilydd.

Dadlwythwch y Daflen Ddata InfiniteCompute

Integreiddiadau CDP ActionIQ

GweithreduIQ yn integreiddio â datrysiadau Asiantaeth, Dadansoddeg, Cudd-wybodaeth Busnes (BI), Cleienteling, Seilwaith Data, Cronfa Ddata, Post Uniongyrchol, DMP, eFasnach, E-bost, Symudol, Cyfryngau Taledig, Personoli, Gwerthu, Gwasanaethu, a Gwe / SDK i gydamseru'r holl ddata yn ganolog.

Ffynonellau Data ActionIQ

Mae integreiddiadau wedi'u cynhyrchu yn cynnwys Adobe Analytics, Rheolwr Cynulleidfa Adobe, Ymgyrch Adobe, Adobe Marketo, Adobe Target, AirShip, Allant, Allorica, Amazon Kinesis, Amazon Redshift, Amazon S3, Apache Hive, Arandell, Baesman, Beeswax, Braze, Cheetah, Criteo, CSV , Domo, Dynamic Yield, Facebook Ads, Facebook Instagram, Facebook Messenger, Facebook Whatsapp, Google Ads, Google Analytics, Google BigQuery, Google Cloud Storage, Google Display & Video 360, Google Youtube, HTTP, Informatica, Iterable, JDBC, JSON, Kafka, KWI, Liveramp, Looker, LS Direct, Luigi, Argraffwyr MasterPiece, Merkle Archie, Merkle M1, Merkle RAL, Microsoft Azure, Moloco, Ink Symudol, mParticle, Mulesoft, Optimizely, Oracle Bronto, Oracle Eloqua, Oracle Responsys, Pinterest, PowerBI, Rest API, SailThru, Cloud Masnach Masnach Salesforce, Datorama Salesforce, DMP Salesforce, Cloud Cloud Salesforce, Cloud Sales Sales, Cloud Salesforce Service, Segment.io, SFTP, Shopify, Snap, pluen eira, SparkPost, Tableau, Tealium, Teradata,TikTok, Tiwlip, Twilio, SendGrid, Twitter, YesMail, Zendesk, a Zeta Global.

Gofynnwch am Demo ActionIQ

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.