Acronymau WYSIWYG

WYSIWYG

WYSIWYG yw'r acronym ar gyfer Yr hyn a welwch yw'r hyn a gewch.

System lle mae meddalwedd golygu yn caniatáu i gynnwys gael ei olygu ar ffurf sy'n ymdebygu i'w olwg pan gaiff ei argraffu neu ei arddangos fel cynnyrch gorffenedig, fel dogfen brintiedig, tudalen we, neu gyflwyniad sleidiau.