Acronymau WOM

MERCHED

WOM yw'r acronym ar gyfer Gair-o-Geg.

Word-of-Mouth yw pan fydd defnyddiwr neu fusnes yn hyrwyddo brand arall yn wirfoddol mewn sgwrs un-i-un neu'n gyhoeddus trwy gyfryngau cymdeithasol neu wefan ar-lein arall. Mae WOM yn gyson yn yrrwr gwerthiant blaenllaw oherwydd ei fod yn tarddu o adnoddau dibynadwy nad ydynt (yn nodweddiadol) yn cael eu gwobrwyo am ledaenu'r gair.