Acronymau SQL

SQL

SQL yw'r acronym ar gyfer Arweinydd Cymwysedig Gwerthu.

Darpar gwsmer sydd wedi symud drwy’r biblinell werthu – o arweiniad â chymhwysedd marchnata i arweinydd a dderbynnir gan werthiannau – i sefyllfa lle gall y tîm gwerthu weithio bellach ar eu trosi’n gwsmer gweithredol.

ffynhonnell: Gartner

SQL

SQL yw'r acronym ar gyfer Iaith Ymholiad Strwythuredig.

Iaith a ddefnyddir mewn rhaglennu ac a gynlluniwyd ar gyfer rheoli data a gedwir mewn system rheoli cronfa ddata berthynol, neu ar gyfer prosesu ffrydiau mewn system rheoli llif data perthynol. Gall y gystrawen a'r llyfrgell swyddogaethau gysylltiedig fod yn wahanol rhwng llwyfannau cronfa ddata.