Acronymau SPF

SPF

SPF yw'r acronym ar gyfer Fframwaith Polisi Anfonwyr.

Mae Fframwaith Polisi Anfonwyr yn brotocol dilysu e-bost sydd wedi'i gynllunio i ganfod creu parth anfon o wasanaeth anfon anawdurdodedig neu gyfeiriad IP wrth anfon yr e-bost.