Acronymau SMS

SMS

SMS yw'r acronym ar gyfer Gwasanaeth Neges Fer.

Y safon wreiddiol ar gyfer anfon negeseuon testun trwy ddyfeisiau symudol. Cyfyngwyd un neges destun i 160 nod gan gynnwys bylchau. Dyluniwyd SMS i gyd-fynd â phrotocolau signalau eraill, a dyna pam mae hyd neges SMS wedi'i gyfyngu i 160 nod 7-did, hy, 1120 did, neu 140 beit. Os yw defnyddiwr yn anfon mwy na 160 o nodau, gellid ei anfon mewn hyd at 6 rhan cyfanswm o 918 nod yn y neges gysylltiedig.