Acronymau SMB

SMB

SMB yw'r acronym ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint.

Mae busnesau bach a chanolig yn sefydliadau o faint penodol, naill ai nifer y gweithwyr neu refeniw blynyddol. Os cânt eu mesur yn ôl cyfrif gweithwyr, busnesau bach yw'r rhai â llai na 100 o weithwyr a mentrau canolig eu maint yw'r sefydliadau hynny â 100 i 999 o weithwyr. Os cânt eu mesur fel arall gan refeniw blynyddol, maent yn sefydliadau sydd â llai na $50 miliwn mewn refeniw blynyddol a chanolig neu sefydliadau sy'n gwneud mwy na $50 miliwn ond llai na $1 biliwn. Defnyddir y talfyriad SME gan y tu allan i'r Unol Daleithiau.