Acronymau CLG

CLG

SLA yw'r acronym ar gyfer Cytundeb Lefel Gwasanaeth.

Contract rhwng darparwr gwasanaeth a’i gwsmeriaid sy’n dogfennu pa wasanaethau y bydd y darparwr yn eu darparu ac yn diffinio’r safonau y mae’n ofynnol i’r darparwr eu bodloni. O fewn y diwydiant SaaS, mae hyn yn aml yn cyfeirio at uptime gwarantedig y platfform ac amser ymateb y tîm cymorth.