Acronymau ROTI

ROTI

ROTI yw'r acronym ar gyfer Elw ar Fuddsoddiad Technoleg.

Yn debyg i elw ar fuddsoddiad (ROI), dyma'r amser y mae'n ei gymryd i fuddsoddiad mewn technoleg neu drwydded meddalwedd ddychwelyd y swm o refeniw y mae'n ei gostio i'w weithredu. Enghraifft: Mae gan fuddsoddi yn y platfform hwn ROTI o 7 mis ar gyfer y cwsmer cyffredin. Gellir ei fesur hefyd yn y cynnydd canrannol mewn refeniw a gyflawnwyd drosodd