Acronymau ROE

ROE

ROE yw'r acronym ar gyfer Dychwelyd ar Ymdrech.

I ategu ROI, mae Content ROE yn galluogi metrigau perfformiad ar lefel asedau i helpu timau i wneud y gorau o gynnwys ac i gyflwyno dylanwad seiliedig ar ddata ar gynnwys a chynlluniau creadigol yn y dyfodol. Mae hefyd yn unigryw gan ei fod yn cymryd i ystyriaeth gyfanswm yr ymdrech a wnaed i greu pob ased.

ffynhonnell: Dychwelyd Aprimo Ar Ymdrech