Acronymau ROAS

ROAS

ROAS yw'r acronym ar gyfer Dychwelyd ar Wariant Hysbysebu.

Dangosydd perfformiad allweddol marchnata sy'n mesur faint o refeniw a enillir am bob doler a werir ar hysbysebu. Yn debyg i elw ar fuddsoddiad (ROI), mae ROAS yn mesur ROI yr arian a fuddsoddir mewn hysbysebu digidol neu draddodiadol. Gellir mesur ROAS yn ôl y gyllideb farchnata gyfan, rhwydwaith hysbysebu, hysbysebion penodol, targedu, ymgyrchoedd, pobl greadigol, a mwy.