Acronymau RFM

RFM

RFM yw'r acronym ar gyfer Rhagluniaeth, Amlder, Arianol.

Mae diweddaredd, amlder a gwerth ariannol yn fetrig marchnata a ddefnyddir i ddadansoddi a nodi'r cwsmeriaid mwyaf gwerthfawr yn seiliedig ar eu hymddygiad gwariant. Gellir defnyddio RFM i ragfynegi, blaenoriaethu, ac ysgogi ymgysylltiadau yn y dyfodol i gynyddu gwerth oes cwsmeriaid (CLV) trwy gyflymu a chynyddu pryniadau. Gellir ei ddefnyddio hefyd i ddiffinio'ch cwsmer delfrydol yn well neu i dargedu cwsmeriaid sydd â nodweddion demograffig neu ffurfafig tebyg.