Acronymau RDI

RDI

RDI yw'r acronym ar gyfer Dangosydd Cyflenwi Preswyl.

Dangosydd data a ddarperir gan wasanaethau safoni a dilysu cyfeiriadau sy'n pennu a yw cyfeiriad yn un preswyl neu fasnachol ai peidio.