Acronymau Ymchwil a Datblygu

Ymchwil a Datblygu

Ymchwil a Datblygu yw'r acronym ar gyfer Ymchwil a datblygiad.

Gweithgareddau busnes y mae cwmnïau yn ymgymryd â nhw i arloesi a chyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Mae ymchwil a datblygu fel arfer yn nodi problem yn y farchnad, maint y farchnad, galw'r farchnad, a'r ateb priodol. Y nod yw mynd â chynhyrchion a gwasanaethau newydd i'r farchnad a fydd â mantais gystadleuol ac yn ysgogi gwerthiant a phroffidioldeb cyffredinol.