Acronymau POS

POS

POS yw'r acronym ar gyfer Pwynt Gwerthu.

System pwynt gwerthu yw'r caledwedd a'r meddalwedd sy'n galluogi masnachwr i adio cynnyrch i fyny, gwneud addasiadau, a chasglu taliadau. Mae systemau pwynt gwerthu yn galluogi casglu taliadau digidol mewn amser real a gallant gynnwys darllenwyr cardiau, sganwyr codau bar, droriau arian parod, a/neu argraffwyr derbynebau.