Acronymau PII

PII

PII yw'r acronym ar gyfer Gwybodaeth Adnabyddadwy yn bersonol.

Unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy. Gall cwmnïau ddefnyddio'r data hwn i adnabod, cysylltu â, neu leoli person sengl, neu i adnabod unigolyn yn ei gyd-destun. Mae storio PII yn aml yn ychwanegu gofynion diogelwch, cyfreithiol neu gydymffurfio o fewn sefydliad gan ei fod yn destun pryder ar gyfer gollyngiadau data yn ogystal â tharged ar gyfer hacwyr.