Acronymau MQL

MQL

MQL yw'r acronym ar gyfer Arweinydd Cymwysedig Marchnata.

Cwsmer posibl sydd naill ai wedi'i adolygu gan y tîm marchnata neu wedi'i werthuso'n systematig ar gyfer meini prawf ffurfafig ac sy'n bodloni'r meini prawf angenrheidiol i gael ei neilltuo i gynrychiolydd o fewn y tîm gwerthu.