Acronymau MLS

MLS

MLS yw'r acronym ar gyfer Gwasanaeth Rhestru Lluosog.

Cronfa ddata a sefydlwyd trwy gydweithredu â broceriaid eiddo tiriog i ddarparu data am eiddo ar werth. Mae MLS yn caniatáu i froceriaid weld rhestrau ei gilydd o eiddo sydd ar werth gyda'r nod o gysylltu prynwyr tai â gwerthwyr. O dan y trefniant hwn, mae'r broceriaid rhestru a gwerthu yn elwa trwy gydgrynhoi a rhannu gwybodaeth a thrwy rannu comisiynau.

ffynhonnell: Investopedia