Acronymau Cyswllt LACSL

Cyswllt LACSL

LACSLink yw'r acronym ar gyfer Dolen System Trosi Cyfeiriad y gellir ei Lleoli.

Set ddata ddiogel o gyfeiriadau wedi'u trosi, ac mae'n golygu newid cyfeiriadau arddull gwledig i gyfeiriadau arddull dinas. Mae hefyd yn trosi cyfeiriadau presennol sydd wedi'u hailenwi neu eu hail-rifo. Mae LACSLink yn ddull awtomataidd o gael cyfeiriadau newydd ar gyfer bwrdeistrefi lleol sydd wedi gweithredu system argyfwng 911

ffynhonnell: Melissa