Acronymau DPA

DPA

KPI yw'r acronym ar gyfer Dangosydd Perfformiad Allweddol.

Gwerth mesuradwy sy'n dangos pa mor effeithiol y mae cwmni'n cyflawni ei amcanion. Mae DPAau lefel uchel yn canolbwyntio ar berfformiad cyffredinol y busnes, tra bod DPAau lefel isel yn canolbwyntio ar brosesau mewn adrannau megis gwerthu, marchnata, AD, cymorth, ac eraill.