Acronymau GDPR

GDPR

GDPR yw'r acronym ar gyfer Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol.

Rheoliad ar ddiogelu data a phreifatrwydd yn yr Undeb Ewropeaidd a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Mae hefyd yn mynd i’r afael â throsglwyddo data personol y tu allan i ardaloedd yr UE a’r AEE.