Acronymau FOMO

FOMO

FOMO yw'r acronym ar gyfer Ofn Colli Allan.

Mae marchnata FOMO yn cyfeirio at negeseuon sy'n apelio at awydd defnyddwyr i ddal ymlaen at bob cyfle cyn iddo lithro trwy eu bysedd. Byddai'n well gan lawer o bobl brynu ysgogiad na difaru methu â gweithredu'n ddiweddarach.

ffynhonnell: Wyau Crazy