Acronymau ER

ER

ER yw'r acronym ar gyfer Datrysiad Endid.

Y broses o benderfynu pryd mae cyfeiriadau at endidau byd go iawn yn gyfwerth (yr un endid) neu ddim yn gyfwerth (endidau gwahanol). Mewn geiriau eraill, dyma'r broses o nodi a chysylltu cofnodion lluosog â'r un endid pan fydd y cofnodion yn cael eu disgrifio'n wahanol ac i'r gwrthwyneb.