Acronymau DOOH

DOOH

DOOH yw'r acronym ar gyfer Digidol Allan o'r Cartref.

Mae hysbysebu digidol y tu allan i'r cartref yn is-adran o hysbysebu y tu allan i'r cartref (DOOH) lle mae hysbysebion awyr agored, cyfryngau awyr agored, a chyfryngau y tu allan i'r cartref, wedi'u cysylltu'n ddigidol ac ar gael i lwyfannau hysbysebu i gyrraedd cynulleidfaoedd nad ydynt yn y cartref. y cartref. Mae hysbysebion DOOH yn cynnwys hysbysfyrddau digidol, hysbysebion arddangos, a phosteri digidol a welir pan fydd person allan o'u cartref ac yn gwneud gweithgareddau sy'n nodweddiadol berthnasol i'r hysbyseb. Mae hefyd yn cynnwys marchnad newydd, Audio Out-Of-Home (AOOH).