Acronymau DNS

DNS

DNS yw'r acronym ar gyfer Enw Parth System.

System enwi hierarchaidd a datganoledig a ddefnyddir i nodi cyfrifiaduron, gwasanaethau, ac adnoddau eraill y gellir eu cyrraedd trwy'r Rhyngrwyd neu rwydweithiau Protocol Rhyngrwyd eraill. Mae'r cofnodion adnoddau a gynhwysir yn y DNS yn cysylltu enwau parth â mathau eraill o wybodaeth.