Acronymau DMARC

DMARC

DMARC yw'r acronym ar gyfer Dilysu, Adrodd a Chydymffurfiaeth Negeseuon Seiliedig ar Barth.

Protocol dilysu e-bost sydd wedi'i gynllunio i roi'r gallu i berchnogion parth e-bost amddiffyn eu parth rhag defnydd anawdurdodedig, a elwir yn gyffredin yn ffugio e-bost.