Acronymau DKIM

DKIM

DKIM yw'r acronym ar gyfer Post Dynodedig DomainKeys.

Protocol dilysu e-bost sy'n caniatáu i'r derbynnydd wirio bod e-bost yr honnir ei fod wedi dod o barth penodol yn wir wedi'i awdurdodi gan berchennog y parth hwnnw.