CTOR Acronyms

CTOR

CTOR yw'r acronym ar gyfer Cyfradd Cliciwch-I-Agor.

Y gyfradd clicio i agor yw nifer y cliciau allan o nifer yr e-byst a agorwyd yn hytrach na nifer yr e-byst a ddanfonwyd. Mae'r metrig hwn yn darparu adborth ar sut roedd y dyluniad a'r negeseuon yn atseinio â'ch cynulleidfa, gan fod y cliciau hyn gan bobl a edrychodd ar eich e-bost mewn gwirionedd.