Acronymau CTO

CTO

CTO yw'r acronym ar gyfer Prif Swyddog Technoleg.

Mae prif swyddog technoleg, prif swyddog technegol, neu brif dechnolegydd, yn swydd lefel weithredol mewn cwmni y mae ei alwedigaeth yn canolbwyntio ar reoli, gweithredu a gweledigaeth defnydd technoleg o fewn sefydliad. Cyfeirir at y cyfrifoldeb hwn weithiau fel y CIO.