Acronymau CTA

CTA

CTA yw'r acronym ar gyfer Galw-i-Weithredu.

Nod marchnata cynnwys yw hysbysu, addysgu neu ddifyrru darllenwyr, ond yn y pen draw nod unrhyw gynnwys yw cael darllenwyr i weithredu ar y cynnwys y maent wedi'i ddarllen. Gall CTA fod yn ddolen, botwm, delwedd, neu ddolen we sy'n gyrru'r darllenydd i weithredu trwy lawrlwytho, ffonio, cofrestru neu fynychu digwyddiad.