Acronymau CSS

CSS

CSS yw'r acronym ar gyfer Rhaeadrau Arddull Rhaeadrol.

Methodoleg i storio a chymhwyso cyflwyniad dogfen a ysgrifennwyd mewn iaith farcio fel HTML gan ddefnyddio porwr. Mae CSS yn dechnoleg gonglfaen y We Fyd Eang, ochr yn ochr â HTML a JavaScript