Acronymau CPM

CPM

CPM yw'r acronym ar gyfer Cost-Fesul Milltir.

Mae Cost-y-Mile (neu gost-y-mil) yn ddull arall y mae cyhoeddwyr yn ei ddefnyddio i godi tâl am hysbysebu. Mae'r dull hwn yn codi tâl fesul 1000 o argraffiadau (M yw'r rhifolyn Rhufeinig ar gyfer 1000). Codir tâl ar hysbysebwyr am bob tro y caiff eu hysbyseb ei gweld, nid sawl gwaith y caiff ei chlicio.