Acronymau CPC

CPC

CPC yw'r acronym ar gyfer Cost fesul Clic.

Dyma ddull y mae cyhoeddwyr yn ei ddefnyddio i godi tâl am ofod hysbysebu ar wefan. Mae hysbysebwyr ond yn talu am yr hysbyseb pan gaiff ei chlicio, nid am ddatguddiadau. Gall ymddangos ar gannoedd o wefannau neu dudalennau, ond oni bai y gweithredir arno, ni chodir tâl.