Acronymau CNAME

CNAME

CNAME yw'r acronym ar gyfer Cofnod Enw Canonaidd.

Mae Cofnod Enw Canonaidd neu CNAME yn fath o gofnod DNS sy'n mapio enw arall i enw parth gwir neu ganonaidd. Yn nodweddiadol, defnyddir cofnodion CNAME i fapio is-barth fel www neu bost i'r parth sy'n cynnal cynnwys yr is-barth hwnnw.