Acronymau CLV

CLV

CLV yw'r acronym ar gyfer Gwerth Oes Cwsmer.

Rhagamcaniad sy'n cysylltu'r elw net â pherthynas cylch bywyd cyfan cwsmer.