Acronymau CISO

CISO

CISO yw'r acronym ar gyfer Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth.

Gweithredwr lefel uwch o fewn sefydliad sy'n gyfrifol am sefydlu a chynnal gweledigaeth, strategaeth a rhaglen menter i sicrhau bod asedau a thechnolegau gwybodaeth yn cael eu hamddiffyn yn ddigonol.