CAGR Acronymau

CAGR

CAGR yw'r acronym ar gyfer Cyfradd Twf Blynyddol Gyfansawdd.

Cyfradd gyfartalog flynyddol y twf refeniw rhwng dwy flynedd benodol, gan dybio bod twf yn digwydd ar gyfradd gymhlethu esbonyddol.

ffynhonnell: Gartner