Acronymau BX

BX

BX yw'r acronym ar gyfer Profiad Busnes.

Esblygiad o CX, Mae BX yn ddull mwy cyfannol sy'n caniatáu i sefydliadau ddod yn obsesiwn â chwsmeriaid ac twf awen. Tra bod CX wedi'i gyfyngu i'r prif swyddog marchnata (CMO) neu brif swyddog gweithredu (COO) golwg, mae BX yn ystafell y bwrdd fel un y prif swyddog gweithredol (Prif Swyddog Gweithredol) blaenoriaeth oherwydd ei fod yn cysylltu'n ôl â phob agwedd ar weithrediadau cwmni. Mewn gwirionedd, dywedodd 77% o Brif Weithredwyr y bydd eu cwmni'n newid yn sylfaenol y ffordd y mae'n ymgysylltu ac yn rhyngweithio â'i gwsmeriaid.

ffynhonnell: Accenture