Acronymau AVOD

AVOD

AVOD yw'r acronym ar gyfer Fideo Ar Alw sy'n Seiliedig ar Hysbysebu.

Model refeniw sy'n seiliedig ar hysbysebu ar gyfer defnydd fideo lle mae'n rhaid i ddefnyddwyr weld hysbysebion am ddim i wylio'r cynnwys gwirioneddol y maent yn penderfynu ei wylio. Enghraifft boblogaidd yw YouTube. Mae AVOD yn broffidiol ar gyfer llwyfannau sydd â chynulleidfa fawr neu sy’n canolbwyntio ar bynciau gan fod angen niferoedd mawr iawn o wylwyr ar y model i wneud iawn am y costau cynhyrchu.