AI Acronymau

AI

AI yw'r acronym ar gyfer Cudd-wybodaeth Artiffisial.

Cangen eang o wyddoniaeth gyfrifiadurol sy'n ymwneud ag adeiladu peiriannau smart sy'n gallu cyflawni tasgau sydd fel arfer yn gofyn am ddeallusrwydd dynol. Mae datblygiadau mewn dysgu peirianyddol a dysgu dwfn yn creu newid patrwm ym mron pob sector o'r diwydiant technoleg.