Acronymau ACoS

ACoS

ACoS yw'r acronym ar gyfer Hysbysebu Cost Gwerthu.

Metrig a ddefnyddir i fesur perfformiad ymgyrch Cynhyrchion a Noddir gan Amazon. Mae ACoS yn dynodi cymhareb gwariant ad i werthiannau wedi'u targedu ac fe'i cyfrifir gan y fformiwla hon: ACoS = gwariant ad ÷ gwerthiannau.