Acronymau 2P

2P

2P yw'r acronym ar gyfer Ail Blaid.

Data a gafwyd gan bartner a gasglodd y wybodaeth honno'n uniongyrchol. Er enghraifft, eich bod yn noddi cynhadledd diwydiant ac, fel rhan o'r nawdd hwnnw, mae gennych fynediad at ddata mynychwyr a gesglir gan y cwmni a ddosbarthodd neu a werthodd y tocynnau i'r digwyddiad.