Acquire.io: Llwyfan Ymgysylltu â Chwsmeriaid Unedig

Acquire.io: Llwyfan Ymgysylltu â Chwsmeriaid Unedig

Cwsmeriaid yw enaid pob busnes. Ac eto, dim ond ychydig o gwmnïau sy'n gallu cadw i fyny â'u gofynion esblygol, gan adael ffenestr enfawr o gyfle i gwmnïau sy'n barod i fuddsoddi ym mhrofiad y cwsmer a gwella eu cyfran o'r farchnad. 

Nid yw'n syndod bod rheolaeth CX wedi dod i'r amlwg fel prif flaenoriaeth i arweinwyr busnes sy'n rhoi mwy a mwy o adnoddau i ffwrdd i'w wella. Fodd bynnag, heb y dechnoleg gywir, nid yw'n bosibl cyflawni'r lefel o bersonoli a phrofiad omnichannel y mae cwsmeriaid modern yn ei fynnu. Yn ôl arolwg Adobe, mae cwmnïau sydd â'r ymgysylltiad cwsmeriaid omnichannel cryfaf yn mwynhau a Twf 10% IFANC, cynnydd o 10% yng ngwerth archeb ar gyfartaledd, a chynnydd o 25% mewn cyfraddau agos. 

Ar wahân i ddisgwyl yr un lefel o wasanaethau ar draws sawl pwynt cyffwrdd, mae'r ffordd y mae'r cwsmeriaid am gael eu gwasanaethu hefyd yn newid, gyda Roedd yn well gan 67% hunanwasanaeth dros siarad â chynrychiolwyr cwmnïau. At ei gilydd, mae cyflymder a chyfleustra yn parhau i fod yn gonglfeini gwasanaeth cwsmeriaid effeithlon. Mae cwmnïau sy'n deall hyn yn blaenoriaethu technolegau sy'n meithrin y buddion hyn dros fabwysiadu technoleg dim ond er mwyn bod ar flaen y gad, yn ôl adroddiadau PwC.

Trosolwg Llwyfan Ymgysylltu â Chwsmeriaid Acquire.io

Caffael yn darparu platfform awtomeiddio gwasanaethau cwsmeriaid talu wrth fynd sy'n galluogi cyfathrebu â chwsmeriaid yn gyflym, yn effeithlon ac yn amser real, gan arwain at weithwyr hapusach a chwsmeriaid bodlon. Ar wahân i integreiddiadau llawn nodweddion, mae'r feddalwedd yn darparu un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer holl ryngweithio cwsmeriaid fel y gallwch ymateb i ymholiadau o un dangosfwrdd heb golli trac byth.

Mae'r platfform awtomeiddio gwasanaeth cwsmeriaid wedi'i adeiladu'n bwrpasol i yrru cyfathrebiadau ar draws cylch bywyd y cwsmer a galluogi profiad omnichannel heb unrhyw seilwaith TG cymhleth na llogi byddin fawr o bersonél gwasanaeth cwsmeriaid.

Yn y bôn, platfform ymgysylltu â chwsmeriaid popeth-mewn-un yw'r platfform Caffael gyda galluoedd fel galwadau fideo, sgwrs fyw, galwadau a SMS, e-byst, galwadau VoIP, cobrowse a rhannu sgrin, a chatbots. Nid dyna'r cyfan - daw'r platfform â dadansoddeg integredig i fesur a dadansoddi eich data cwsmeriaid i gael mewnwelediadau dyfnach, mwy o bersonoli, a chyfoethogi proffiliau cwsmeriaid yn awtomatig. Mae yna hefyd swyddogaeth sylfaen wybodaeth i drefnu'ch adnoddau sy'n wynebu cwsmeriaid mewn cronfa ddata hunanwasanaeth hawdd ei chyrraedd i helpu cwsmeriaid i ddatrys eu hymholiadau, gan leihau eich costau gwasanaeth cwsmeriaid ymhellach a hybu ymgysylltiad.

Mae'r platfform yn sicrhau cydnawsedd traws-borwr ac yn cynnig integreiddiadau 50+, sy'n golygu y gellir defnyddio Caffael ar y cyd â'ch adnoddau TG presennol fel eich offer gwerthu, cymorth, cymdeithasol, dadansoddeg ac SSO ar gyfer rhyngweithio di-dor a gweld data unedig.

Nodweddion Caffael

Mae Caffael yn arfogi timau menter gyda'r holl offer digidol sydd eu hangen arnynt i guradu profiadau cwsmeriaid eithriadol trwy symleiddio sgyrsiau cwsmeriaid ar gyfer gwerthu, cefnogi ac ymuno. Mae'n darparu set o offer graddadwy, dim dadlwytho, a rhyngweithiol i'ch asiantau cymorth i gwsmeriaid i arwain cwsmeriaid ar y we ac mewn-app mewn amser real. 

Mae eich tîm yn cael rhyngwyneb defnyddiwr syml a greddfol sy'n rhoi golwg unedig iddynt o bwy sy'n ymweld, pa mor hir yr oedd defnyddiwr yn aros, a manylion eraill am ddefnyddwyr wedi'u tynnu o feddalwedd integredig amrywiol a hanes pori. Mae'r platfform hefyd yn cadw cofnod llawn o hanes sgwrsio ac yn rhedeg adroddiadau awtomatig gyda manylion cryno ar ôl sgwrsio i roi rheolaeth lawn i arweinwyr tîm a goruchwylwyr dros sgyrsiau cwsmeriaid. Mae rhai o nodweddion mwyaf poblogaidd platfform ymgysylltu â chwsmeriaid unedig Acquire yn cynnwys:

1. Sgwrs Fyw

Gwyddys bod sgwrsio byw yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy sicrhau cefnogaeth amser real, sydd hefyd yn cynyddu ymddiriedaeth a theyrngarwch cwsmeriaid, gan arwain at werthiannau yn ôl. 

Caffael Sgwrs Fyw

Caffael sgwrs fyw gellir ei ddefnyddio'n ddi-dor ar draws dyfeisiau lluosog, porwyr a sianeli digidol i sicrhau cefnogaeth ar alw i gwsmeriaid yn ystod oriau gwaith.

2. Chatbot

Mae cwsmeriaid modern, hyper-gysylltiedig yn mynnu sylw 24/7, y gellir ei wneud yn bosibl trwy ddefnyddio chatbot ar eich ffiniau digidol. Mae'r platfform Caffael yn caniatáu ichi greu chatbot ar gyfer eich brand heb unrhyw godio. Yn syml, dewiswch bwrpas eich bot ac adeiladu llifoedd gwaith penodol i ateb ymholiadau ailadroddus yn awtomatig, 24/7, heb faich ar eich staff cymorth.

Caffael Bot Sgwrsio

Caffael Bot

3. Cobrowsing

P'un a yw'n arddangosiad cynnyrch trochi neu'n datrys problemau cymhleth, mae'r platfform Caffael yn caniatáu ichi weld a rhyngweithio â porwyr eich cwsmeriaid gan ddefnyddio ciwiau gweledol gyda cobrowsing technoleg. Y rhan orau am y nodwedd cobrowsing Caffael yw nad oes angen unrhyw ategyn na dadlwytho ar y naill ben a'r llall a gellir ei lansio ar unwaith mewn clic, gan wneud y broses yn gyflymach, yn ddi-drafferth, ac yn llawer mwy pleserus.

Caffael Cobrowsing

4. Meddalwedd Sylfaen Gwybodaeth

Daw'r platfform gyda meddalwedd sylfaen wybodaeth wedi'i hadeiladu i gasglu a threfnu adnoddau canolfan gymorth sy'n wynebu cwsmeriaid yn ganllaw sy'n ehangu'n awtomatig ac sy'n hawdd ei gyrraedd. Ar wahân i adeiladu eich adnoddau hunangymorth, Caffaelwch blygio'r wybodaeth hon yn eich sgwrs fyw, gofynion cipio, ac erthyglau awto-awgrymu i alluogi cymorth awtomatig ar gyfer materion cymhleth heb fod angen unrhyw asiantau byw.

Caffael Sylfaen Gwybodaeth

5. Blwch Derbyn a Rennir

Mae'n hawdd cael eich gorlethu â sawl sianel gyfathrebu a cholli golwg ar ryngweithio cwsmeriaid. Fodd bynnag, mae'r platfform ymgysylltu â chwsmeriaid Caffael yn datrys yr her hon trwy ddarparu blwch post unedig i'ch asiantau sy'n cysylltu'ch cefnogaeth e-bost â gweddill eich sianeli cymorth i greu cwarel sengl o wydr ar gyfer holl ryngweithiadau cwsmeriaid. Y canlyniad yw llai o anhrefn a dryswch - oherwydd gall eich asiantau weld holl ymgysylltiad cwsmeriaid, gan gynnwys e-byst, mewn un llinell amser gronolegol i bob cwsmer, ac ymateb i e-byst o'r un dangosfwrdd â sgwrs fyw, cyfryngau cymdeithasol, VOIP, SMS, a mwy.

Caffael Mewnflwch a Rennir

6. Sgwrs Fideo

Mae'n ffaith bod yn well gan fwyafrif y cwsmeriaid ryngweithio dynol, yn enwedig wrth ddelio â materion cymhleth neu drafodion ariannol. Mae platfform ymgysylltu â chaffael cwsmeriaid yn cynnwys nodwedd sgwrsio fideo gyfleus sy'n caniatáu ichi gysylltu â'ch cwsmeriaid, wyneb yn wyneb, trwy'r platfform cyfathrebu a ffefrir ganddynt mewn un clic yn unig o'r dangosfwrdd Caffael.

Caffael Galwadau Fideo

Y rhan orau am y nodwedd sgwrsio fideo yw nad oes angen ei osod ac mae'n caniatáu cefnogaeth fideo unffordd a dwyffordd, yn ogystal â recordiadau fideo. Mae SDK symudol yn golygu y gallwch hefyd addasu profiad fideo eich app symudol heb wybodaeth godio sero.

Stori Llwyddiant Cwsmer Wedi'i Alluogi Trwy Gaffael Llwyfan Cymorth Cwsmer Yn ystod y Pandemig

Mae Grŵp Dufresne, manwerthwr dodrefnu Premier Canadian Home, wedi gweithredu Caffael sgwrs fideo ar gyfer atgyweirio dodrefn i ostwng eu costau atgyweirio dodrefn a gwella eu hymgysylltiad â chwsmeriaid ar-lein. Trwy ysgogi fideo Caffael, trodd y tîm yr ymweliad cartref cyntaf yn archwiliad fideo a oedd yn lleihau nifer yr ymweliadau cartref â hanner a hefyd yn gwella cyflymder y gwasanaeth yn aruthrol. Yn anffodus, er bod y cwmni'n mwynhau ei lwyddiant, fe darodd y pandemig yn 2020, gan osod her newydd yn wyneb ymbellhau cymdeithasol a bron i ddim ymwelwyr mewnol yn y siop ar gyfer gwerthu dodrefn.

Gorweddodd yr ateb mewn eiliad Eureka a arweiniodd y tîm i ddefnyddio sgwrs fideo ar gyfer gwerthiannau gan ddefnyddio'r platfform Caffael sydd eisoes yn gyfarwydd. Fe wnaeth ychwanegu sgwrs fyw a bot 24/7 chwyddo personoli marchnata ymhellach a'i gefnogi wedi'i guradu, gan arwain at ymgysylltu a gwerthu uwch. Trwy gyflwyno teithiau fideo ar gyfer dodrefn a gweithredu technoleg cobrowsing i efelychu'r profiad yn y siop, gallai'r manwerthwr golynio'r model mewn-siop i werthiannau ar-lein heb unrhyw fuddsoddiad na hyfforddiant ychwanegol.

Gallwch ddarllen yr astudiaeth achos neu drwsio demo i weld sut y gall Caffael drawsnewid eich busnes trwy awtomeiddio'ch gwasanaethau cwsmeriaid gyda'i blatfform plwg a chwarae.

Darllenwch yr Astudiaeth Achos Caffael Archebwch Demo Caffael

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.