Rhyddid Accrisoft: Math gwahanol o CMS

accrisoft

Mae'r mwyafrif o wefannau modern yn defnyddio CMS (System Rheoli Cynnwys) i ganiatáu i weinyddwyr y wefannau wneud newidiadau, postio cynnwys, a rheoli'r wefan. Mae hyn mewn cyferbyniad â'r hen ddyddiau o alw'ch asiantaeth ddylunio i wneud newidiadau, a allai fynd yn ddrud iawn ac achosi oedi wrth ddiweddaru. Tra rheoli gwefan yn flaenorol, dim ond unigolion medrus iawn (a elwir weithiau'n “wefeistri”) oedd CMS, mae CMS yn agor rheolaeth i aelodau annhechnegol sefydliad, fel y cyfarwyddwr marchnata, cynorthwyydd gweinyddol, neu hyd yn oed y Prif Swyddog Gweithredol.

At Gwe Troelli, rydym yn creu safleoedd ar y Rhyddid Accrisoft platfform. Mae Rhyddid yn CMS sydd ychydig yn unigryw ac mae ganddo rai buddion braf iawn dros rai o'r chwaraewyr eraill. Mae'n ymddangos bod Indianapolis yn dref WordPress ac rwy'n gweld llawer o gwmnïau'n ei defnyddio fel platfform gwefan. Nid oes unrhyw beth o'i le ar WordPress ac mewn gwirionedd fy un i blog personol a safle siarad wedi'i adeiladu ar WordPress. Fodd bynnag, mae gan Ryddid rai manteision amlwg o ran defnyddioldeb, dyfnder nodweddion a chefnogaeth. Rwy'n mwynhau'r ffaith ein bod ni'n unigryw ac yn defnyddio Rhyddid fel ein platfform o ddewis, yn enwedig ar gyfer sefydliadau mwy sy'n mynnu mwy na'r hyn y gall y llwyfannau ffynhonnell agored ei ddarparu'n nodweddiadol.

System Rheoli Cynnwys gyda Chefnogaeth

Un peth braf am Ryddid yw ei fod wedi'i gefnogi'n llawn a'i gynnal gan Accrisoft. Mae tîm datblygu pwrpasol sy'n cael ei dalu i greu nodweddion newydd, ymestyn modiwlau sy'n bodoli, a throi adborth cwsmeriaid yn blatfform sy'n grymuso sefydliadau i gyfathrebu ar-lein. Mae Accrisoft yn gwmni gwych ac rwyf wedi cael llawer o sgyrsiau gwych gyda'r Prif Swyddog Gweithredol Jeff Kline am ddyfodol y platfform ac am fusnes ar-lein yn gyffredinol.

Mae cod cod Rhyddid yn cael ei wthio allan o weinydd canolog sy'n sicrhau bod pob gosodiad yn gyson. Gyda llawer o lwyfannau ffynhonnell agored, y model nodweddiadol yw sefydlu 50+ o wahanol wefannau sydd i gyd yn defnyddio gwahanol ategion, fersiynau a haciau sydd wedyn yn dod yn hunllef i'w cynnal fel asiantaeth. Mae rhyddid yn caniatáu i SpinWeb gefnogi a chynnal nifer amhenodol o wefannau heb boeni am anghysondebau rhyngddynt. Oherwydd bod yr holl feddalwedd yn cael ei letya yn y cwmwl, nid oes angen i'n cleientiaid boeni am osod meddalwedd ar eu cyfrifiaduron. Gallant fewngofnodi a mynd i'r gwaith. Yn ogystal, gallwn uwchraddio gwefannau ein cleientiaid mewn ychydig funudau pan fydd fersiynau newydd o Freedom yn cael eu rhyddhau.

Rhyngwyneb Defnyddiwr Eithriadol

Mae gan ryddid ryngwyneb defnyddiwr rhagorol hefyd. Er y gall rhai o'r llwyfannau ffynhonnell agored fod yn ddryslyd i ddefnyddwyr terfynol, mae Rhyddid yn cyflwyno rhyngwyneb glân, syml sy'n ei gwneud hi'n hawdd iawn i bobl annhechnegol reoli eu gwefannau.

Modiwlau Estynadwy ar gyfer E-bost, Ffurflenni, E-fasnach a Mwy

Mae Rhyddid yn darparu nifer o fodiwlau pwerus sy'n integreiddio'n ddi-dor i rannau eraill o'r wefan. Er enghraifft, mae Rhyddid yn cynnwys cynllun adeiledig Modiwl Marchnata E-bost, sy'n rhoi datrysiad Marchnata E-bost preifat cyflawn i berchnogion gwefannau sydd wedi'i ymgorffori yn y wefan. Mae'n cynnwys templedi, amserlennu, rheoli tanysgrifwyr, ac ystadegau cyflenwi wedi'u hymgorffori. Mae hefyd yn tynnu data o fodiwlau eraill fel y gall marchnatwyr anfon ymgyrchoedd i restrau a gynhyrchir o rannau eraill o'r wefan, megis cofrestriadau digwyddiadau.

Mae Modiwl ffurflenni mae Rhyddid yn hynod bwerus ac yn cystadlu â llawer o'r adeiladwyr ffurf annibynnol sydd ar gael heddiw. Gyda Rhyddid, gall gweinyddwyr gwefannau annhechnegol adeiladu ffurflenni cymhleth (neu syml) ar gyfer ceisiadau, cofrestriadau digwyddiadau, rhoddion, a chipio plwm i gyd gydag ychydig o gliciau. Yna gellir prosesu ac allforio data ffurf mewn sawl ffordd neu hyd yn oed ei integreiddio i'r drol siopa ar gyfer cymwysiadau e-fasnach uwch.

Yr adeiladwyd i mewn trol siopa mae Rhyddid hefyd yn caniatáu i fusnesau ddefnyddio datrysiad e-fasnach integredig ar eu gwefannau a gwerthu cynhyrchion heb fawr o ymdrech. Gall hyn hefyd ymestyn i gofrestriadau digwyddiadau, gan ganiatáu i sefydliadau werthu cofrestriadau i ddigwyddiadau a derbyn taliadau cardiau credyd neu e-wirio ar-lein.

Mae gan Freedom fodiwlau adeiledig ar gyfer Blogiau, Calendrau Digwyddiad, Datganiadau i'r Wasg, Podlediadau, Fforymau, Cyfeiriaduron, RSS, Rhaglenni Cyswllt, Biliau a Pholau, i enwi dim ond ychydig o'r opsiynau eraill yn y system. Yn ogystal, gall y mwyafrif o fodiwlau integreiddio â'r prif rwydweithiau cymdeithasol, sy'n golygu y gall diweddariadau gwefan gael eu gwthio'n uniongyrchol yn awtomatig i Twitter, Facebook a LinkedIn.

Mae rhyddid yn system ddiogel iawn. Nid yn unig y mae'n gymhwysiad wedi'i brofi a'i galedu'n dda, ond mae ganddo hefyd nodwedd reoli aml-ddefnyddiwr ragorol, sy'n caniatáu i reolwyr gwefannau lluosog gael gwahanol rolau a lefelau mynediad. Mae ganddo hefyd fodiwl Llif Gwaith, sy'n caniatáu i olygyddion gymeradwyo neu wrthod newidiadau cyn iddynt fynd yn fyw.

Safleoedd Sefydliad Aelodaeth

Byddwn yn siomedig pe na bawn hefyd yn tynnu sylw at ddatrysiad rhagorol Rhyddid ar gyfer sefydliadau sy'n seiliedig ar aelodau, megis cymdeithasau. Mae modiwl Aelodaeth Rhyddid yn caniatáu i grwpiau sy'n seiliedig ar aelodau reoli cronfa ddata gyflawn o aelodau a chaniatáu i'r aelodau hynny gynnal eu cyfrifon a diweddaru trwy'r we. Mae'r modiwl hefyd yn caniatáu biliau aelodau, CRM, marchnata a chyfathrebu. Gall busnesau hefyd ei ddefnyddio fel cronfa ddata cwsmeriaid ac mewn gwirionedd rheolir cronfa ddata a system filio gyfan SpinWeb trwy Freedom, ynghyd ag anfonebu e-bost, biliau cylchol, a thaliadau ar-lein.

Fel y gallwch weld, un fantais enfawr i ddefnyddio Rhyddid yw bod popeth mewn un lle. Cyn gweithio gyda ni, roedd llawer o'n cleientiaid yn defnyddio gwahanol offer ar gyfer marchnata e-bost, e-fasnach, blogio, cofrestru digwyddiadau, cynnwys gwe, a rheoli aelodaeth. Ar ôl newid i Rhyddid, maent wrth eu bodd â rhwyddineb defnydd ac effeithlonrwydd (heb sôn am yr arbedion cost) o gael popeth mewn un lle.

System Rheoli Cynnwys Optimeiddiedig Peiriannau Chwilio

Mae rhyddid hefyd yn gyfeillgar iawn i beiriannau chwilio. Mae gwefannau sy’n seiliedig ar ryddid yn defnyddio “HURLs” (URLau y gellir eu darllen gan bobl) sy’n golygu y gall mynegeio cynnwys yn haws o lawer. Mae HURLs yn helpu i hybu safleoedd gwefan mewn peiriannau chwilio a hefyd yn edrych yn llawer gwell i fodau dynol na'r URLau nodweddiadol sy'n cael eu gyrru gan gronfa ddata mewn llawer o systemau eraill. Mae'r HURLs mewn Rhyddid yn gwbl addasadwy.

Fel Darparwr Datrysiad Accrisoft awdurdodedig, mae SpinWeb yn gallu defnyddio gwefannau yn gyflym iawn ac o ansawdd cyson bob tro oherwydd ein safoni ar Ryddid. Mae ein cleientiaid wrth eu bodd â rhwyddineb defnydd, integreiddio pwerus, a lefel y rheolaeth sydd ganddyn nhw nawr wrth reoli eu gwefannau.

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.