Mae Hygyrchedd Gwe yn Mynd ymhell y tu hwnt i ddarllenwyr sgrin

Hygyrchedd y We

Un mater gyda'r rhyngrwyd sy'n ddistaw iasol yn yr Unol Daleithiau yw'r gofyniad am fynediad i'r rheini ag anableddau. Mae'r we yn rhoi cyfle dwys i oresgyn y rhwystrau hyn felly mae'n ffocws y dylai eich busnes ddechrau talu sylw iddo. Mewn llawer o wledydd, nid yw hygyrchedd bellach yn opsiwn, mae'n ofyniad cyfreithiol. Fodd bynnag, nid yw hygyrchedd heb heriau, wrth i wefannau barhau i ddod yn fwy rhyngweithiol a thechnolegau yn cael eu gweithredu - mae hygyrchedd yn aml yn ôl-ystyriaeth yn lle prif nodwedd.

Beth yw Hygyrchedd Gwe?

Mewn rhyngweithio dynol-porwr, mae hygyrchedd gwe yn cyfeirio at hygyrchedd y profiad gwe i bawb, waeth beth yw'r math o anabledd neu ddifrifoldeb y nam. Defnyddir y term “hygyrchedd” amlaf wrth gyfeirio at galedwedd neu feddalwedd arbenigol, neu gyfuniad o'r ddau, a ddyluniwyd i alluogi person ag anabledd neu nam i ddefnyddio cyfrifiadur neu dechnoleg gynorthwyol.

Gellir cael nam ar glefyd, trawma, neu gallant fod yn gynhenid. Maent yn tueddu i ddod o fewn un o'r pedwar categori canlynol:

  1. Gweledol - dallineb golwg isel, cyflawn neu rannol, a dallineb lliw.
  2. Clyw Byddardod, bod yn drwm eu clyw, neu hyperacwsis.
  3. Symudedd - parlys, parlys yr ymennydd, dyspracsia, syndrom twnnel carpal ac anaf straen ailadroddus.
  4. Gwybyddiaeth - anaf i'r pen, awtistiaeth, anableddau datblygiadol, ac anableddau dysgu, fel dyslecsia, dyscalcwlia neu ADHD.

Mae hygyrchedd yn aml yn cael ei dalfyrru fel y numeronym a11y, lle mae'r rhif 11 yn cyfeirio at nifer y llythyrau sydd wedi'u hepgor.

Prif nod hygyrchedd gwe yw cael gwared ar rwystrau a allai atal pobl anabl rhag rhyngweithio â gwefannau neu gael mynediad atynt. Gall dylunwyr ddefnyddio marcio semantig or priodoleddau hygyrchedd neu ddulliau eraill i helpu pobl anabl i oresgyn eu hanallu i ddefnyddio gwefannau. Mae'r ffeithlun hwn o fanylion Dyluniol Hygyrchedd y We:

Hygyrchedd y We

Beth yw ARIA?

Mae ARIA yn sefyll am Gymwysiadau Rhyngrwyd Cyfoethog Hygyrch ac mae'n set o rai arbennig priodoleddau hygyrchedd y gellir ei ychwanegu at unrhyw farcio. Mae pob priodoledd rôl yn diffinio rôl benodol ar gyfer math o wrthrych fel erthygl, rhybudd, llithrydd neu fotwm.

Enghraifft yw mewnbwn cyflwyno ar ffurflen. Trwy ychwanegu botwm rôl = at yr elfen HTML, gan roi arwydd i bobl â nam ar eu golwg neu symudedd y gellir rhyngweithio â'r cyflwyniad.

Profwch Eich Gwefan am Hygyrchedd y We

Mae'r Offeryn Gwerthuso Hygyrchedd Gwe (WAVE) yn cael ei ddatblygu ac mae ar gael fel gwasanaeth cymunedol am ddim gan WebAIM

Adnoddau Ychwanegol ar Hygyrchedd:

  1. Consortiwm Gwe Fyd-Eang ar Hygyrchedd
  2. Canllawiau Hygyrchedd Offer Awdurdodi
  3. Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG 2.0)
  4. ARIA yn HTML

Ydych chi'n defnyddio darllenydd sgrin neu ddyfais hygyrchedd arall ar gyfer fy safle? Os felly, byddwn i wrth fy modd yn clywed beth sy'n eich poeni fwyaf amdano!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.