accessiBe: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Fynd i'r Afael â Hygyrchedd Safle

Hygyrchedd AI AccessiBe

Er bod rheoliadau ar gyfer hygyrchedd safleoedd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, mae cwmnïau wedi bod yn araf yn ymateb. Nid wyf yn credu ei fod yn fater o empathi na thosturi ar ochr corfforaethau ... Rwy'n wirioneddol gredu bod cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny.

Fel enghraifft, Martech Zone yn graddio'n wael am ei hygyrchedd. Dros amser, rwyf wedi bod yn gweithio i wella'r codio, y dyluniad a'r metadata sydd eu hangen ... ond prin y gallaf gadw i fyny â chadw fy nghynnwys yn gyfredol a chyhoeddi'n rheolaidd. Nid oes gennyf y refeniw na'r staff i'w cadw ar ben popeth sydd angen i mi ei wneud yn barod ... rwy'n gwneud y gorau y gallaf.

Nid wyf yn credu fy mod yn eithriad yma ... mewn gwirionedd mae'r niferoedd yn frawychus wrth ddadansoddi'r we a'i mabwysiadu safonau hygyrchedd:

Mae dadansoddiad o'r miliwn o dudalennau cartref ar y we yn amcangyfrif mai dim ond 1 y cant sy'n cwrdd â'r safonau hygyrchedd a ddefnyddir fwyaf.

WebAIM

Beth Yw Hygyrchedd? Beth Yw'r Safonau?

Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) diffinio sut i wneud cynnwys digidol yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. Mae hygyrchedd yn cynnwys ystod eang o anableddau:

 • Gweledol Anableddau - yn cynnwys dallineb llawn neu rannol, dallineb lliw, a'r gallu i wahaniaethu yn weledol elfennau cyferbyniol.
 • Anableddau clywedol - yn cynnwys byddardod llawn neu rannol.
 • Anableddau corfforol - yn cynnwys y gallu i ryngweithio â chyfrwng digidol trwy galedwedd heblaw dyfeisiau rhyngwyneb defnyddiwr nodweddiadol fel bysellfwrdd neu lygoden.
 • Anableddau lleferydd - yn cynnwys y gallu i ryngweithio â chyfrwng digidol trwy leferydd. Efallai bod gan bobl ag anableddau rwystrau lleferydd sy'n herio systemau modern neu a allai fod heb y gallu i siarad o gwbl ac sy'n gofyn am ryw fath arall o ryngwyneb defnyddiwr.
 • Anableddau gwybyddol - cyflyrau neu namau sy'n rhwystro proses feddyliol unigolyn, gan gynnwys cof, sylw neu ddeall.
 • Anableddau iaith - yn cynnwys heriau iaith a llythrennedd.
 • Anableddau dysgu - yn cynnwys y gallu i lywio'n effeithiol a chadw gwybodaeth.
 • Anableddau niwrolegol - yn cynnwys y gallu i ryngweithio â gwefan heb i'r cynnwys effeithio'n negyddol arno. Gall enghreifftiau fod yn ddelweddau sy'n sbarduno trawiadau.

Pa Gydrannau Cyfryngau Digidol sy'n Ymgorffori Hygyrchedd?

Nid yw hygyrchedd yn un gydran, mae'n gyfuniad o ddyluniadau rhyngwyneb defnyddiwr pen blaen a'r wybodaeth a gyflwynir:

 • Systemau Rheoli Cynnwys - y llwyfannau a ddefnyddir i ddatblygu profiadau defnyddwyr. Mae angen i'r llwyfannau hyn ddarparu ar gyfer opsiynau hygyrchedd.
 • Cynnwys - y wybodaeth mewn tudalen we neu gymhwysiad gwe, gan gynnwys testun, delweddau a synau yn ogystal â'r cod neu'r marcio sy'n diffinio strwythur a chyflwyniad.
 • Asiantau Defnyddwyr - y rhyngwyneb a ddefnyddir i ryngweithio â'r cynnwys. Mae hyn yn cynnwys porwyr, cymwysiadau a chwaraewyr cyfryngau.
 • Technoleg Gynorthwyol - darllenwyr sgrin, allweddellau amgen, switshis, a'r feddalwedd sganio y mae pobl ag anableddau yn eu defnyddio i ryngweithio â'r asiant defnyddiwr.
 • Offer gwerthuso - offer gwerthuso hygyrchedd gwe, dilyswyr HTML, dilyswyr CSS, sy'n rhoi adborth i'r cwmni ar sut i wella hygyrchedd y wefan a beth yw lefel eich cydymffurfiad.

AccessiBe: Yn ymgorffori AI ar gyfer Hygyrchedd

Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn profi i fod yn fwy a mwy defnyddiol mewn ffyrdd nad oeddem yn eu disgwyl ... ac mae hygyrchedd bellach yn un ohonynt. mynediadiBe yn cyfuno dau gais sydd, gyda'i gilydd, yn cydymffurfio'n llawn:

 1. An rhyngwyneb hygyrchedd ar gyfer yr holl addasiadau UI a dylunio-gysylltiedig.
 2. An Wedi'i bweru gan AI cefndir i brosesu a thrafod y gofynion mwy cymhleth - optimeiddio ar gyfer darllenwyr sgrin ac ar gyfer llywio bysellfwrdd.

Dyma fideo trosolwg:

Heb mynediadiBe, mae'r broses o adfer hygyrchedd gwe yn cael ei wneud â llaw. Mae hyn yn cymryd wythnosau ac yn costio degau o filoedd o ddoleri. Ond yr hyn sy'n peri pryder mwyaf am adfer â llaw yw ei fod yn cael ei ddifetha'n raddol oherwydd diweddariadau porwr, CMS, ac wrth gwrs, diweddariadau gwefan. O fewn misoedd, mae angen prosiect newydd.

gyda mynediadiBe, mae'r broses yn llawer haws:

 1. Gludwch linell sengl o god JavaScript ar eich gwefan.
 2. Mae'r rhyngwyneb hygyrchedd yn ymddangos ar unwaith ar eich gwefan.
 3. mynediadiBeMae AI yn dechrau sganio a dadansoddi'ch gwefan.
 4. Mewn hyd at 48 awr, mae eich gwefan yn hygyrch ac yn cydymffurfio â WCAG 2.1, ADA Teitl III, Adran 508, ac EAA / EN 301549.
 5. Bob 24 awr, mae'r AI yn sganio am gynnwys newydd a diwygiedig i'w drwsio.

Nid yw crebachu miloedd o ddoleri sawl gwaith y flwyddyn yn rhywbeth y gall y mwyafrif o fusnesau ei fforddio. Trwy wneud hygyrchedd gwe yn ddiymdrech, yn fforddiadwy, ac yn cael ei gynnal a'i gadw'n barhaus - mynediadiBe yn newid y gêm.

rhyngwyneb ai

mynediadiBe hefyd yn cynnig a Pecyn Cymorth Ymgyfreitha heb unrhyw gost ychwanegol, yn achos herio cydymffurfiad eich gwefan. Ynghyd â'u sylw personol, mae'r pecyn yn cynnwys archwiliadau proffesiynol, adroddiadau, mapio hygyrchedd, dogfennaeth cefnogi cydymffurfiaeth, arweiniad a mwy.

Dysgu mwy Cofrestrwch Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.