Gosod Disgwyliadau gyda Chytundeb Derbyn

ysgwyd llawFel marchnatwr, mae'n debyg eich bod yn dibynnu ar lawer o gymwysiadau ac adnoddau trydydd parti i ddod â'ch ymgyrchoedd yn fyw.

Dwi wedi ysgrifennu o'r blaen ynglŷn â sut mae gosod disgwyliadau gyda'ch cwsmeriaid yn gyrru boddhad cwsmeriaid… Mae yna hefyd ffordd y gallwch chi helpu i yrru'ch boddhad eich hun - lluniwch gytundeb derbyn i osod y naws gyda'ch perthnasoedd trydydd parti.

Mae cytundebau derbyn yn gosod rhai rheolau gêm ar gyfer y gwerthwyr rydych chi'n gweithio gyda nhw cyn dechrau hyd yn oed. Mae cytundebau derbyn yn cynnwys pethau fel:

  • Pwy sy'n berchen ar yr eiddo deallusol ar brosiect.
  • Pwy sy'n berchen ar yr adnoddau (graffeg, cod, ac ati)
  • P'un a fydd oedi neu gosbau talu yn cael eu gweithredu os na chaiff y gwaith ei gwblhau o fewn yr amserlenni a addawyd.
  • Pryd a sut y bydd adnoddau'n cael eu trosglwyddo os bydd y berthynas yn mynd i'r de.
  • P'un a all y trydydd parti ddirprwyo'r prosiect ai peidio a gweithio i gwmnïau neu adnoddau eraill.
  • P'un a all y trydydd parti hyrwyddo'r gwaith y maent yn ei wneud ai peidio.

Efallai bod gennych chi rai hoff bethau a chas bethau personol wrth weithio gyda gwerthwyr, cwrdd â phrydlondeb, codau gwisg, dogfennaeth, fformatau, ac ati. Bydd cael cytundeb derbyn safonol i gychwyn perthynas â'ch gwerthwyr yn arbed cur pen i chi a hyd yn oed osgoi rhai materion cyfreithiol. y ffordd. Byddwn yn eu hargymell!

Yn debyg iawn i gytundeb cyflogaeth gyda'ch gweithwyr, bydd yn osgoi gwrthdaro â gweithwyr, gall cytundeb derbyn osgoi problemau gyda gwerthwyr ac adnoddau trydydd parti.