A all Gormod o Bersonoli fod yn niweidio'ch busnes?

5 Categori Metrig Gwefan Allweddol

Personoli, cynnwys deinamig, ail-argraffu, olrhain IP ... rydym i gyd yn gwybod bod defnyddwyr yn gwerthfawrogi ac yn ymateb yn dda i negeseuon a phrofiadau wedi'u personoli, ond a all manwerthwyr fynd yn rhy bell? Rhyddhaodd Accenture ganlyniadau eu harolwg personoli sy'n dweud OES.

Trosolwg o'r Arolwg Personoli Defnyddwyr

Mae Arolwg Personoli Accenture archwilio disgwyliadau cwsmeriaid o amgylch profiad siopa wedi'i bersonoli a nodi'r mathau o dechnolegau manwerthu, profiadau wedi'u teilwra i gwsmeriaid a chyfathrebu - ar-lein ac yn fewnol - y gallai defnyddwyr eu profi.

Strategaethau Personoli Croeso

Mae'r cyfathrebiadau a'r offrymau manwerthwyr mwyaf poblogaidd i'w galw gan ymatebwyr yr arolwg yn cynnwys:

 • Awtomatig gostyngiadau wrth y ddesg dalu ar gyfer pwyntiau teyrngarwch neu gwponau (82 y cant)
 • Hyrwyddiadau amser real (57 y cant)
 • Cyflenwol awgrymiadau eitem (54 y cant)

Strategaethau Personoli Poblogaidd

O ran profiadau ar-lein wedi'u personoli, mae'r dewisiadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

 • Optimeiddiwyd y wefan yn ôl dyfais (bwrdd gwaith, llechen, symudol) (64 y cant)
 • Cynigion hyrwyddo ar gyfer eitemau y mae'r cwsmer yn eu hystyried yn gryf ac yn llywio gwe sythweledol yn dibynnu a yw'r siopwr eisiau pori (59 y cant)
 • Cymharwch brisiau neu brynu eitem (59 y cant)

Strategaethau Personoli anghyfforddus

Yn ôl yr arolwg, mae defnyddwyr yn llai cyfforddus gyda'r tactegau personoli canlynol:

 • Manwerthwyr yn awgrymu i beidio â phrynu eitemau ar-lein y tu allan i'w cyllideb mewn cyrchfannau tocynnau mawr fel siopau gwella cartrefi ac electroneg (46 y cant).
 • Manwerthwyr torfol a siopau groser cynghori iddynt i beidio â phrynu eitemau ar-lein y tu allan i'w cyfyngiadau dietegol (40 y cant).
 • Storiwch gymdeithion a all ddarparu argymhellion yn seiliedig ar eu materion iechyd teulu yn y siop (42 y cant).
 • Storio cymdeithion gan eu cyfarch yn ôl enw pan fyddant yn cerdded i mewn i siop (36 y cant).
 • Manwerthwyr yn rhoi adborth iddynt gan eu ffrindiau ar-lein (52 y cant).

Gall personoli fod yn ddull pwerus i fanwerthwyr wahaniaethu oddi wrth gystadleuwyr, cynyddu maint basgedi ac adeiladu teyrngarwch cwsmeriaid. Er mwyn gweithredu personoli yn effeithiol ar draws pob sianel, byddai manwerthwyr yn elwa o ddeall cwsmeriaid ar lefel eang yn ogystal ag yn unigol - penderfynu ble y gall strategaethau personoli yrru canlyniadau busnes orau, a rhoi dewis i is-setiau allweddol o gwsmeriaid ar sut y maent am gymryd rhan. Dave Richards, rheolwr gyfarwyddwr byd-eang Ymarfer Manwerthu Accenture

Mae yna rai gwahaniaethwyr yn dibynnu ar ddemograffeg y defnyddiwr. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y Taflen Ffeithiau Accenture a gwirio'r canfyddiadau llawn.

acen-bersonoli

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.