Mewnwelediadau Carlam: Profi Rhagfynegol ar gyfer Post Uniongyrchol

Graffeg Cwad Mewnwelediadau Carlam

Cyn mynd yn ddigidol, roeddwn i'n gweithio yn y diwydiannau papurau newydd a phost uniongyrchol. Er bod papurau newydd wedi methu â mabwysiadu nac addasu mewn pryd i gynnal eu rheolaeth dros gyllidebau hysbysebu, mae post uniongyrchol yn parhau i yrru canlyniadau anhygoel. Mewn gwirionedd, byddwn i'n dadlau y gallai llawer o ymgyrchoedd marchnata uniongyrchol gyda phost uniongyrchol gael llawer mwy o sylw - gan dorri trwy sŵn digidol. Y gwir yw, er fy mod yn cael cannoedd o negeseuon e-bost a baneri yn fy nharo bob dydd, ychydig iawn o ddarnau post uniongyrchol a gaf ... ac rwy'n eu gweld i gyd.

Fodd bynnag, fel gyda'r mwyafrif o gyfryngau, mae angen mesur ac optimeiddio post yn uniongyrchol. O ystyried cost post, mae llawer o farchnatwyr wedi rhoi’r gorau iddi ar y cyfrwng am y rheswm hwn ac wedi symud i ddull digidol llai peryglus. Mae'n anffodus ... gan mai'r ffordd orau o gyflawni rhai rhagolygon yw trwy gyfryngau traddodiadol.

Beth pe gallech brofi eich ymgyrchoedd post uniongyrchol heb y gost honno?

Mae Quad / Graphics wedi lansio platfform profi post uniongyrchol sy'n defnyddio dadansoddeg ragfynegol i brofi fformatau creadigol a fformatau yn gyflymach heb bostio corfforol. Fe'i gelwir Mewnwelediadau Carlam a gall brofi hyd at 20 newidyn cynnwys mewn un tocyn. Mae'n defnyddio matrics persona soffistigedig sy'n cyfuno demograffeg â nodweddion emosiynol i ragweld pa ffactorau sy'n cymell rhywun i weithredu ar gynnig.

Ar gyfartaledd, mae Mewnwelediadau Carlam wedi helpu marchnatwyr i gyflawni:

  • Mae 18 i 27 y cant codi cyfraddau ymateb
  • Dibynadwy yn arwain at 60 diwrnod yn erbyn blwyddyn i ddwy ar gyfer profion traddodiadol
  • A Gostyngiad o 90 y cant wrth brofi costau

Cyflawnir hyn i gyd heb anfon un darn o bost corfforol. Mae'r platfform, o'r enw Accelerated Insights, yn gwirio bod rhagfynegiadau profi 97 y cant yn gywir (+/- 3 y cant), gan sicrhau y bydd canlyniadau arolwg yn cael eu hatgynhyrchu mewn prawf byw. Mae'r tîm wedi gweithredu a phrofi'r system ar draws sawl diwydiant:

  • Yswiriant Auto Cenedlaethol - Roedd Mewnwelediadau Carlam yn rhagweld cynnydd o 23 y cant yn y gyfradd ymateb, y cynnydd gwirioneddol oedd 25 y cant.
  • Telecom Cenedlaethol - Gostyngodd ei gyllideb brofi 55 y cant ar ôl i Mewnwelediadau Cyflym ragweld yn gywir pa elfennau a effeithiodd fwyaf ar ymateb
  • Manwerthwr Esgidiau Arbenigol Rhanbarthol - Lifft 32 y cant mewn ymateb a berfformiodd yn well na llinell sylfaen DPA y cwmni o leiaf 200 y cant. Ymestynnodd y cwmni'r defnydd o fatrics persona Mewnwelediadau Carlam i bob sianel farchnata
  • Cwmni Yswiriant Bywyd Cenedlaethol - Roedd Mewnwelediadau Carlam yn rhagweld lifft o 18 y cant mewn ymateb a'r cynnydd gwirioneddol oedd 19 y cant

Mewnwelediadau Carlam Dadansoddeg Rhagfynegol ar gyfer Post Uniongyrchol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.